Disclaimer Universe for you


De artikelen en de inhoud van deze website zijn met zorg geschreven, maar het kan voorkomen dat er fouten en/of onjuistheden in staan of dat de informatie niet compleet is universe for you is niet verantwoordelijk voor eventuele incorrecte informatie of het niet goed functioneren van de website. Daarnaast aanvaardt universe for you geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van informatie van de website.

 

Doorverwijzingen naar andere websites
Deze website kan klikbare links bevatten naar websites van derden. Universe for you

heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van de websites van derden. Universe for you aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties, teksten en afbeeldingen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties, teksten of afbeeldingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat universe for you daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Mocht dit wel gebeuren dan is hetgeen in de algemene voorwaarden staat van toepassing.

 

Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail naar [email protected]

 

 

error: Alert: Content selection is disabled!!